Livsmedelskontrollen påverkas av pandemin

Livsmedelskontrollen påverkas av pandemin

Nära tre av fyra kontrollmyndigheter i landet har inte kunnat genomföra all livsmedelskontroll man hade planerat att göra under 2020. Det visar en enkätundersökning från Livsmedelsverket.

Precis som de flesta verksamheter har Sveriges livsmedelskontroll påverkats av den pågående pandemin. 80 procent av myndigheterna uppger att livsmedelskontrollen har påverkats. Det kan till exempel handla om att man har avstått från planerad kontroll av livsmedelsanläggningar.

Dessutom har trängselkontroller på restauranger tillkommit under pandemin. I vissa fall har ansvaret för trängselkontrollerna lagts helt på livsmedelskontrollenheten, vilket har medfört att man inte har hunnit med livsmedelskontrollen som planerat.

–Vi förstår att kontrollmyndigheterna behöver prioritera och att det på många håll är ansträngt. Då gäller det att hitta lösningar som gör att livsmedelskontrollen ändå kan utföras. Många myndigheter har kunnat anpassa sin kontroll till rådande omständigheter, och exempelvis genomfört digitala inspektioner, berättar Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef vid kontrolledningsavdelningen på Livsmedelsverket.

Hon poängterar att livsmedelskontroll är en samhällsviktig verksamhet, som behöver fortsätta även under en pandemi.

–Vi ska fortsatt kunna vara trygga med att vi har säker mat och säkert dricksvatten i Sverige, säger Helena Storbjörk Windahl.

Livsmedelskontroll finansieras genom avgifter som företagen betalar i förväg. Om kontroll inte kunnat utföras på grund av coronapandemin har vissa kontrollmyndigheter undrat hur man ska göra med de redan inbetalade avgifterna. Livsmedelsverket vägleder i frågor som rör livsmedelskontrollen.

–Precis som en hel del annan lagstiftning så är livsmedelslagen inte anpassad till den exceptionella situation som vi nu är i. Det ställer till det för oss när vi ska vägleda eftersom vi inte kan gå emot lagstiftningen i vår vägledning, säger Helena Storbjörk Windahl. Vi försöker ändå ha en löpande dialog med kontrollmyndigheterna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i dessa frågor och hitta lösningar.

Källa: Livsmedelsverket