Ny vaccin mot två grissjukdomar

Ny vaccin mot två grissjukdomar

Zoetis har fått EU-kommissionens tillstånd att marknadsföra vaccinet CircoMax Myco för aktiv immunisering av grisar mot svincirkovirus typ 2 (PCV2) och Mycoplasma hyopneumoniae. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ger CircoMax Myco genom en enda injektion ett skydd hos gödningssvin mot genotyperna 2a, 2b och 2d från svincirkovirus som varar i minst 23 veckor för både PCV2 och M. hyopneumoniae.

–Porcine circovirus typ 2 har visat på höga mutations- och rekombinationshastigheter och är känt för att utvecklas snabbt. Kommersiella PCV2-vacciner har varit effektiva för att kontrollera den kliniska sjukdomen, men det finns ett växande genetiskt gap mellan fältvirus och vacciner. Hittills har alla vacciner i Europa baserats på en enda genotyp, PCV2a, medan de vanligaste virusen tillhör andra genotyper: PCV2b och särskilt PCV2d, säger Monica Balasch, chef för Global Biologicals Development, Zoetis.

Det finns därför ett behov av CircoMax Myco, menar hon, eftersom det innehåller två PCV2-genotyper och därmed ger en bredare täckning.

–Våra fältförsök visar på en minskning av kroppsviktsförluster. Detta endosvaccin är ett nytt verktyg för veterinärer och producenter som kan förbättra kontrollen av PCV2- och M. hyopneumoniae-, särskilt inför PCV2-infektioner med flera genotyper, säger hon.

Källa: Zoetis