Nya fynd av ovanlig salmonella bland vildsvin

Nya fynd av ovanlig salmonella bland vildsvin

Nya fynd av den ovanliga typen av salmonella, Salmonella Choleraesuis har konstaterats på vildsvin på två olika platser i Sverige: Ett i trakterna runt Lund och två i ett hägn i Sörmland. Samtliga 14 vildsvin som fanns i vildsvinshägnet har avlivats. Inga nya fall av Salmonella Choleraesuis på tamgrisar har konstaterats.

Arbetet med att kartlägga hur utbredd smittan är bland vildsvin pågår, Detta görs som en följd av att smittan konstaterades på en tamgrisbesättning i september. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ansvarar för övervakningen som omfattar provtagning av vildsvin i hela landet som påträffas döda eller sjuka. I det område i Skåne där smittan tidigare påträffats på vildsvin provtas dessutom vildsvin som skjuts vid jakt. SVA har hittills fått in prover från sammanlagt ett 50-tal vildsvin för analys varav fyra, samtliga påträffade sjuka eller döda, hittills varit positiva för den aktuella serotypen.

Jägare och allmänhet uppmanas att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin. Anmälan kan göras via rapporteravilt.sva.se.

– Smittan finns i vildsvinspopulationen. Den fortsatta övervakningen görs för att få en uppfattning om hur vanlig den är och var den förekommer, säger epidemiolog Cecilia Hultén på SVA.

I september konstaterades Salmonella Choleraesuis på en tamgrisbesättning i Skåne. Jordbruksverket fattade beslut om spärr av den aktuella gården och sanering pågår. Inga nya fall av den aktuella salmonellatypen har sedan dess konstaterats på tamgris.

De nya fallen av Salmonella Choleraesuis på vildsvin tydliggör vikten av att grishållare arbetar aktivt med smittskyddsåtgärder.

– Att vi nu har fler fall av konstaterad smitta med Salmonella Choleraesuis bland vildsvin på olika platser i landet är naturligtvis allvarligt. Det är mycket viktigt att den som håller tamgrisar skyddar sin besättning från alla kontakter med vildsvin. Utöver risken för Salmonella Choleraesuis är det också en viktig åtgärd i det långsiktiga arbetet för att förhindra att svenska tamgrisar smittas av virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som finns i flera EU-länder, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Källa: Jordbruksverket Foto: Anders Åberg, Scandinav bildbyrå