Fågelinfluensa i Skåne – 18 000 djur avlivas

Fågelinfluensa i Skåne – 18 000 djur avlivas

Fågelinfluensaviruset H5N8 har konstaterats på en stor anläggning i Skåne, meddelar Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Under tisdagen påbörjas avlivningen av anläggningens 18 000 djur och de aktuella byggnaderna saneras.

Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna det spärrade området utan Jordbruksverkets tillstånd.

I ett område på 10 kilometer runt anläggningen har Jordbruksverket upprättat restriktionsområden där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar. Det aktuella fågelinfluensaviruset H5N8 är mycket smittsamt mellan fåglar. Risken för människor i allmänheten att smittas är i det närmaste obefintlig enligt Folkhälsomyndigheten.

Utbrottet har skett på en anläggning som levererar kläckägg. På anläggningen är smittan konstaterad i två av totalt tolv hus. Jordbruksverket har beslutat att samtliga 18 000 djur i de aktuella byggnaderna ska avlivas och byggnaderna ska saneras.

– Myndigheter, fjäderfänäringen och det drabbade företaget arbetar med full kraft för att få kontroll över utbrottet, och minska risken för spridning av smittan inom anläggningen, och till andra besättningar. Utbrottet är naturligtvis bekymmersamt eftersom det rör en stor anläggning, och det finns många andra fjäderfäbesättningar i närområdet, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Källa: SVA