När hundar och deras ägare samtidigt drabbas av allergier

När hundar och deras ägare samtidigt drabbas av allergier

En studie från universitet i Helsingfors visar att det är mer sannolikt att hundar drabbas av allergier när deras ägare också lider av allergiska symtom. Men vad beror korrelationen på? Frågan besvaras i en artikel i den franska webbtidningen Vétitude.fr.

För såväl hundar som deras ägare är allergier vanligare i städer än på landsbygden, vilket tyder på att miljön har något att göra med problemen. Närmare bestämt är det bakteriemiljön som avgör, eftersom den skiljer sig beroende på bostadsort och livsstil. Mikrobiotan, vars sammansättning varierar hos alla individer, innehåller mikroorganismer som lever i symbios med människor och djur ​​och spelar en viktig roll i immunsystemets balans.

Man kan säga att mikrobiotan är för immunsystemet vad en tränare är för ett idrottslag. Förekomsten av bakterier, virus, parasiter och icke-patogena svampar kan specifikt blockera immunceller som är ansvariga för att utlösa allergier. Kan det då vara så att de allergier som hundar och deras ägare utvecklar samtidigt har ett gemensamt ursprung – trots att friska mikroorganismer skiljer sig mellan människa och hund?

I studien ville forskare ta reda på om samtidiga allergier var associerade med tarm- eller hudmikroorganismer som delas mellan djur och människor. Totalt 168 par hundar/hundägare boende på landsbygd och i storstad deltog i försöket. Resultaten bekräftar att hundar och ägare som samtidigt lider av allergiska reaktioner oftare lever i stadsmiljö, verkar vara utsatta för samma riskfaktorer för allergier och har samma mikroorganismer på huden – men inte i tarmarna.

Hudens mikrobiota verkar vara mer utsatt för förändringar i miljön än den i tarmen, och det gäller både hundar och människor. Den är rikare och mer varierad hos individer som bor på landsbygden jämfört med stadsbor. Och det är just den mikrobiotiska mångfalden som ger hälsofördelar. Således minskar risken för att utveckla allergiska sjukdomar för både hundar och deras ägare när hudens mikrobiota formas av en lantlig miljö och en livsstil som främjar mikrobiellt överflöd.

Forskare har kunnat identifiera de mikrober som är ansvariga för en högre allergirisk, eller som har en skyddande effekt hos hundar och människor. Men på grund av de fysiologiska skillnaderna är denna predisponerande eller skyddande bakteriemiljö inte densamma för de två arterna.

Slutsatsen är att det inte är den delade bakteriefloran som orsakar allergierna hos människa och hund, utan en annan vanlig riskfaktor: Det är den minskade mångfalden i mikrobiotan som är boven. Något att tänka på när man överväger vanliga behandlingsstrategier.

Källa: Vétitude.fr