Socialministern i toppmöte om antibiotikaresistens

Socialministern i toppmöte om antibiotikaresistens

Under tisdag 26 januari och onsdag 27 januari deltar socialminister Lena Hallengren i ett internationellt högnivåmöte om antibiotikaresistens. Mötet utgör startskottet för One Health Global Leaders’ Group, vars syfte är att främja de globala kraftansträngningarna för att minska antimikrobiell resistens (AMR). Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Enligt Socialdepartementet kommer mötet att fokusera på presentationer av medlemmarna och utbyte av idéer, perspektiv och visioner för gruppens arbete. Deltagarna kommer att ta fram en arbetsplan och indikatorer för att följa upp arbetet.

Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) lanserade One Health Global Leaders’ Group den 20 november 2020. Gruppen kommer att delta aktivt i AMR-fokuserade händelser och evenemang som World Antimicrobial Awareness Week, och trycka på behovet samt rapportera om luckor, utmaningar och lösningar i det globala arbetet mot antimikrobiell resistens.

Källa: Socialdepartementet