Bert Jan Reezigt går till Evidensia

Bert Jan Reezigt går till Evidensia

Bert Jan Reezigt, tidigare forskningsledare på Blå Stjärnan i Göteborg, går över till Evidensia. Den 1 juni blir han sakkunnig inom internmedicin och intensivvård för hela koncernen.

Avgörande för hans beslut uppges vara möjligheten att alternera mellan att jobba kliniskt, utbilda, inspirera och dela med sig av sin kunskap till sina veterinärkolleger. Bert Jan har arbetat på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg sedan 2003 och har bland annat varit chef över intensivvårdsavdelningen, lett och tagit fram utbildningar för Blå Stjärnan Akademin samt under flera år ingått i ledningsgruppen.

–Nu vill jag hitta nya utmaningar i mitt yrke och betyda mer för mina kolleger. I det veterinärmedicinska arbetet är tryggheten viktig och spelfältet inom Evidensia är större vad gäller veterinärer och djursjukskötare som behöver stöttning, säger han i Evidensias presentation.

Bert Jan Reezigt ska nu fördela sin tid mellan Djursjukhuset Göteborg, Evidensia centralt och ytterligare en ny djurklinik i Göteborgsområdet. Han kommer att ingå i det centrala veterinärmedicinska teamet och utgöra en resurs inom internmedicin och intensivvård, samt ska utbilda Evidensias medarbetare tillsammans med Academy.

–Bert Jan blir ett varmt välkommet tillskott i teamet och vi är jätteglada att få ytterligare en hörnsten på plats jämte de spetskompetenser vi redan har inom hygien, antibiotikafrågor, anestesiologi och odontologi, säger Marlene Areskog, veterinärmedicinskt ansvarig Evidensia Sverige.

Enligt pressmeddelandet var det idéerna och visionen för det nya Evidensia Djursjukhuset Göteborg som lockade honom.

–Jag ser mindre personalstyrka som en fördel eftersom det underlättar teamarbete, istället för att vara separerade från varandra. Mindre team innebär en kvalitetssäkring då patienten tas om hand på en mer multidisciplinär nivå, säger han.

Fakta Bert Jan Reezigt

  • Examen från Utrecht universitet 1997
  • vet Specialist i hundens och kattens sjukdomar
  • Aspirant specialist Steg 2 invärtes medicin för hund och katt
  • Intensivvård och internmedicin som huvudområden – verkar som konsult, föreläser och undervisar parallellt med sitt kliniska arbete
  • Grundare och ordförande för Blå Stjärnan Akademin 2006-2021 samt BSA kongressen Nordic Small Animal Veterinary Conference 2013-2020
  • Styrelseledamot EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society) 2006-2016

 

Källa: Evidensia