Enkät visar empatins roll vid psykisk ohälsa

Enkät visar empatins roll vid psykisk ohälsa

Psykologstudenterna Anna Olsson och Ossian Hagevi har genomfört en undersökning av det psykiska välmåendet hos veterinärer. De har gjort flera intressanta fynd.

Undersökningen visar bland annat att upplevelsen av balans mellan arbete och fritid samt stödjande arbetsförhållanden är viktiga för bättre psykiskt välbefinnande inom djursjukvården. Stödjande arbetsförhållanden innebär uppmuntran, social sammanhållning och god feedback med tydligt ledarskap på arbetsplatsen.

–Därför tror vi att just stöd i arbetet och en upplevd balans i livet är viktiga faktorer för individens återhämtning och bearbetning av arbetets innehåll, skriver de i sin slutsats.

Ett annat intressant fynd var att nivån av sympatikänslor hos veterinärerna inte var relaterade till nivån av psykiskt välbefinnande. Däremot visade resultatet att högre upplevd inre ångest i emotionellt laddade situationer relaterar till sämre välmående.

–Utifrån detta kan vi tänka oss att veterinärer som exempelvis känner sig illa till mods, känner sig helt utan kontroll, rädda, och väldigt uppjagade i känslomässigt svåra situationer med djur och djurägare, riskerar utveckla sämre psykiskt välbefinnande. Alltså verkar det inte vara sympatikänslorna i sig som är bekymret, utan snarare den inre oron i den tuffa situationen.

Anna Olsson och Ossian Hagevi är psykologstudenter vid Mittuniversitetet och har gjort undersökningen för sin kandidatuppsats på temat psykisk ohälsa hos djursjukvårdspersonal. En del i kunskapsinsamlingen har gjorts i form av en enkätstudie där främst veterinärer har deltagit. Utifrån SCB:s statistik från 2018 deltog upp mot 9 procent av landets yrkesverksamma veterinärer i studien.

VeterinärMagazinet återkommer inom kort med en intervju med Anna Olsson och Ossian Hagevi, där de berättar mer om sina fynd, bland annat när det gäller interaktionen med djurägare.