Karl Ståhl blir ny statsepizootolog

Karl Ståhl blir ny statsepizootolog

I måndags den 22 februari fick Sverige en ny statsepizootolog, Karl Ståhl, 53 år. Det är en av de viktigaste rollerna på SVA, med tyngdpunkt på att leda myndighetens arbete med frågor som rör allvarliga, smittsamma sjukdomar hos djur. Statsepizootologen är också krisledare vid allvarliga smitthändelser.

Karl Ståhl är chef för avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll vid SVA. Han är disputerad veterinär med såväl grund- som forskarutbildning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Avhandlingen handlade om virussjukdomar hos nötkreatur och fältarbetet genomfördes i Peru. Han var biträdande statsepizootolog 2012 – 2019 och har varit tillförordnad statsepizootolog sedan augusti 2019, då han efterträdde nuvarande generaldirektör Ann Lindberg. Sedan 2010 har hans forskning främst fokuserat på den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, som drabbar grisar och vildsvin och som idag utgör ett globalt hot mot grisnäringen.

– Många av de sjukdomar som ligger inom statsepizootologens ansvar är exotiska för Sverige och för EU och ofta av gränsöverskridande natur. Arbetet med sådana sjukdomar kräver därför en internationell utblick, inte minst för att ha koll på smittläget i omvärlden för att förstå vilken risk detta utgör för Sverige och svenska djur. Internationell samverkan kring sådana sjukdomar kan dessutom bidra till minskad förekomst och påverkan på människors och djurs hälsa i länder där dessa normalt förekommer. Och samtidigt leda till minskad risk för vidare spridning till smittfria områden, inklusive Sverige och EU, säger Karl Ståhl i en kommentar till pressmeddelandet.

– Även om man har koll på smittläget i omvärlden är det dock svårt att förutspå vad som kan dyka upp på hemmaplan härnäst. Få hade kunnat förutsäga att vi under en och samma halvårsperiod skulle få uppleva omfattande smittspridning hos svenska minkar av Sars-CoV-2, viruset som orsakar covid-19 hos människa; det första utbrottet på 40 år hos gris av den allvarliga salmonellatypen Salmonella Choleraesuis och vad som verkar vara relativt omfattande spridning av samma bakterie hos svenska vildsvin; samt utbrott av fågelinfluensa i en omfattning som vi aldrig tidigare upplevt i landet. Det är därför jobbet som statsepizootolog är så spännande, fortsätter han.

SVA:s generaldirektör Ann Lindberg är glad över valet av efterträdare på posten som statsepizootolog:
– Jag har arbetat nära Karl i många år och känner honom som trygg, engagerad och mycket kunnig. Han är helt rätt person att axla ansvaret som statsepizootolog, något han också fått möjlighet att visa under året som gått. Karl är också mycket respekterad som expert internationellt, och har ett stort nätverk – en tillgång både för SVA och för Sverige.

Källa: SVA Foto: Göran Ekeberg