Anicuras kvalitetsrapport tar avstamp i pandemin

Anicuras kvalitetsrapport tar avstamp i pandemin

Under en femårsperiod har användningen av antibiotika på Anicuras veterinärsjukhus och kliniker i Europa minskat med nästan 50 procent. Det framgår av kvalitetsrapporten för 2020.

Rapporten tar avstamp i den pandemi som dominerade 2020 och beskriver vad som visat sig vara bästa praxis inom djursjukvården under den tiden.

För första gången genomförde Anicura under 2020 en undersökning om klädkoder bland sina 130 kliniker i nio länder. Undersökningen innehöll 1 239 klädkodsobservationer i realtid. Resultatet visar att 74 procent av klinikerna har utsett en ansvarig för infektionskontroll och att 83 procent av klinikerna har dokumenterade rutiner för infektionskontroll på plats.

År 2018 lanserades det digitala verktyget AniCura Patient Safety Improvement System (APSIS) i syfte att systematiskt dokumentera, analysera och dra lärdom av medicinska incidenter. År 2020 fastställdes att 92 procent av incidenterna går att förebygga.

Som Anicuras vd Azita Shariati tidigare berättat i VeterinärMagazinet, satsar koncernen på ledarskap och utveckling för sina medarbetare. Under 2020 lanserades därför ett ledarskaps- och affärsutvecklingsprogram för alla ledare.

Källa: Anicura Bilden: Azita Shariati, foto Anicura