Debatt: ”Starkt forskningsstöd för att djurhälsan förbättras av sommarbete”

Debatt: ”Starkt forskningsstöd för att djurhälsan förbättras av sommarbete”

Det finns ett starkt forskningsstöd för att kor vill och behöver komma ut och beta och för att djurhälsan förbättras under betet. Det skriver bland andra Johan Beck-Friis, veterinär och generalsekreterare i Svenska Djurskyddsföreningen i en debattartikel i Svd.

Bakgrunden är att Lantbrukarnas riksförbund vid sin stämma i oktober förra året beslutade att verka för att ändra djurskyddslagstiftningen. Kor som vistas lösa inomhus ska undantas från rätten till bete sommartid, anser LRF.

Detta motsätter sig artikelförfattarna, som anser att djurskyddet ska värnas. Åtskilliga forskningsstudier visar att djurhälsan förbättras under betet samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och naturbetesmarker vårdas. Dessutom är konsumenter enligt flera undersökningar beredda att betala mer för mjölk från djur som fått beta ute. Och det räcker inte med svenskt ursprung för att svenska konsumenter ska vilja betala mer. Det krävs också ett starkt svenskt djurskydd.

”Rätten till bete bör inte begränsas till kor i mjölkproduktionen, utan alla nötkreatur bör ges den rätten”, heter det också i artikeln.

Undertecknarna av debattartikeln är Gunnela Ståhle, ordförande Vi konsumenter, Roger Pettersson, generalsekreterare World animal protection, Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, Johan Beck-Friis, generalsekreterare Svenska djurskyddsföreningen, Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens rätt och Katarina Lingehag Ekholm, ordförande Compassion in world farming Sweden.

Källa: Svd Foto: MostPhotos