Nya fall av AD oroar Frankrike

Nya fall av AD oroar Frankrike

I området Hautes-Alpes, i sydöstra Frankrike, har nya fall av Aujeszkys sjukdom (AD) upptäckts bland vildsvin. Det är oroande, eftersom detta herpesvirus kan smitta andra djur som hundar, katter, kor och hästar.

Aujeszkys sjukdom kallas ibland för pseudorabies eller mad itch, eftersom den ger kraftig klåda. Den är mycket smittsam och ofta dödlig för andra djur än grisar. Hos vuxna grisar är dödligheten låg, men infekterade grisar förblir smittsamma resten av livet. Människor smittas inte.

Någon effektiv behandling finns inte, och inte heller något vaccin för hundar som ofta utsätts för viruset i samband med vildsvinsjakt. På 80-talet vaccinerades ett stort antal grisar i Frankrike. Vaccinationerna upphörde 2006.

Frankrike ansågs fritt från AD 2010, men under 2018 och 2019 har nya fall dykt upp i de sydöstra delarna av landet. I dag tror myndigheterna att så många som 30 procent av vildsvinen kan vara smittbärare.

Sverige har enligt SVA varit fritt från AD sedan 1996.

Källor: vétitude.fr, SVA.