Strömsholm begränsar öppettiderna i sommar

Strömsholm begränsar öppettiderna i sommar

Specialistdjursjukhuset Strömsholm stänger nattintaget mellan 1 maj-29 augusti från klockan 20:00-07:30 alla dagar i veckan. Under veckorna 27-33 stänger akuten på helgerna. Det skriver Evidensia i ett pressmeddelande.

Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm hänvisar till att djursjukhuset nu har färre medarbetare, som inte kan ta emot samma mängd patienter som vid en högre bemanning. ”Pandemin har inneburit hög personalfrånvaro och det stora antalet schemabyten varit tärande på alla. Utöver detta har medarbetare valt att söka sig vidare av olika skäl, och branschens utbredda veterinärbrist innebär att Strömsholms nyrekrytering inte levt upp till förväntningarna. Den underdimensionerade personalstyrkan har blivit mer och mer kännbar” heter det i pressmeddelandet.

Mia Runnérus, djursjukhuschef, väntar sig besvikna reaktioner från djurägarna.

– Aldrig trodde jag att dagen skulle komma då vi tvingas säga nej till djuren, men det här är nu vår verklighet. Det senaste året har Strömsholm sett en minskning på cirka 25 procent i veterinärgruppen och det går inte längre att kräva ytterligare av medarbetare som redan är på bristningsgränsen. Vi vill upprätthålla djurskyddet, men ingen vårdgivare borde driva sin verksamhet med för lite personal, då äventyras patientsäkerheten, säger hon.

Strömsholms medarbetare har informerats om de nödvändiga förändringarna.

– Jag och mina fantastiska medarbetare som jobbat hårt så länge önskar inget hellre än att allt skulle kunna fortsätta som vanligt, men vi måste vara rädda om de anställda. Utan dem är vi ju ingenting!

Nu hoppas Mia Runnérus att åtgärderna under våren och sommaren tillsammans med ett kontinuerligt rekryteringsarbete ska leda till att verksamheten senare kan gå tillbaka till normala öppettider.

Evidensia Sveriges vd Johan Wiklund kommenterar:

– Jag har full respekt för vad ledningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm beslutat, det är väldigt tråkigt men jag står bakom dem till 100 procent. Mia Runnérus gör vad hon i första hand behöver göra som ansvarstagande chef: Värna om sina medarbetare.

Han pekar på några orsaker till veterinärbristen:

-Vi ser här konsekvenserna av alltför få svenska utbildningsplatser, samtidigt som regelverket försvårar att ta in icke svenskspråkig personal från utlandet. Det är orimligt att branschen rekryterar fler svenskar som studerat till veterinär utomlands än svenskar som utbildats vid SLU. Det är underkänt att Sverige självt inte kan uppbåda fler utbildningsplatser trots att det går över 10 sökande per plats. Hela djursjukvården skriker efter att något behöver göras på regeringsnivå, men än så länge för döva öron, säger han.

Alla drabbas när tillräckligt med folk saknas – patienter, djurägare, remittenter och utarbetad personal.

Källa: Evidensia

Läs också en intervju med Johan Wiklund i kommande nummer av VeterinärMagazinet.