Trauma vanligaste dödsorsaken för katter

Trauma vanligaste dödsorsaken för katter

Nu är Agria Breed Profiles tillbaka med färska hälsoprofiler för alla huskatter och raskatter. Med skadestatistik från över 530 000 katter har Agria Djurförsäkring kartlagt de vanligaste dödsorsakerna bland katter. Trafikdöden är den i särklass vanligaste dödsorsaken bland både huskatter och raskatter.

Agria Breed Profiles visar hälsoprofiler för alla huskatter och raskatter. Hälsoprofilerna har till uppgift att identifiera vanliga orsaker till veterinärvårdsbesök och dödsfall. I förlängningen kan informationen bidra till ökat välmående bland katter och hållbar avel för friskare katter. Dessutom ger det varje kattägare möjlighet att påverka kattens hälsa och livslängd.

–En del dödliga sjukdomar kan till viss del förebyggas redan i avelsarbetet, medan andra katter avlider av skador som är en följd av att kattens livsstil. Här har både uppfödaren och kattägaren har till viss del möjlighet att påverka kattens hälsa och livslängd, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

Raskatter lever längre än huskatter, och framför allt blir honorna äldre. Hankatterna utsätts oftare för faror som slagsmål med andra hankatter och njursvikt. Bland de raskatter som har goda chanser att bli över åtta år finns perser, abessinier, burma, maine coon och norsk skogkatt.

De fem vanligaste dödsorsakerna bland alla katter är:

  • Traumatiska skador. En av vanligaste dödsorsakerna bland alla typer av katter är att bli påkörda av bilar eller av skador efter slagsmål med andra katter. För att skydda katten bör djurägaren undvika att släppa katten i närheten av trafikerade vägar och ha katten under uppsikt. Kattägare kan också undvika många skador genom att hålla plocka undan saker som kan fastna i kattens tarm eller leda till förgiftning.Några droppar av söt etylenglykol är livsfarligt i små mängder och förgiftningen kan leda till njursvikt. Höga fall från balkonger och fönster har minskat sedan lagkrav på att näta in balkongen eller använda fönsterhakar infördes, men det händer trots det emellanåt.
  • Sjukdomar i urinvägarna. Njursvikt, urinvägsinfektion och inflammation i urinröret avslutar många kattliv i alltför tidig ålder.
  • Tumörer. Cancer är inte lika vanligt bland katter som bland hundar, men är ändå en ganska vanlig dödsorsak. Det handlar främst om juvertumör samt tumörer i mage och tarm. Genom att regelbundet visitera katten kan ägaren upptäcka eventuella knölar eller förändringar tidigt. P-piller bör undvikas för katthonor som inte ska gå i avel eftersom det kan öka risken för juvertumörer.
  • Mage- och tarmsjukdomar. Prydnadssaker och presentsnören är exempel på saker som ofta fastnar i tarmen. Djurägaren kan ligga steget före och plocka undan sådant som kan vara frestande och i stället ge katten egna säkra leksaker. Katter kan också drabbas av kroniska magproblem med näringsbrist och död som följd.
  • Infektionssjukdomar. Katter bör vaccineras och djurägaren kan undvika andra typer av infektioner genom att inte ha många katter på liten yta och var noggrann med hygien.

Källa: Agria