UDS fortsätter hålla nattstängt

UDS fortsätter hålla nattstängt

UDS öppettider för smådjursklinikens akutmottagning kommer fortsätta att vara klockan 07-22 ytterligare en period. Beslutet tas upp för revidering senast den 25/5. Det framgår av information till djurägare.

Anledningen är att situationen med höga sjuktal förenat till rådande pandemi inte har förbättras sedan i höstas – snarare tvärtom. Smådjurskliniken har dagligen många korttidssjukskrivna, vilket medför en pressad personalplanering. Att bromsa akutintaget nattetid sägs enligt informationen underlätta personalplaneringen, minskar pressen på medarbetarna och främja patientsäkerheten. Den som behöver akut djursjukvård utanför öppettider rekommenderas att googla på ”dygnet runt öppen veterinär”.

Samtidigt skriver UDS att beslutet är tillfälligt och att smådjurskliniken kommer att återgå till akutintag dygnet runt så snart situationen tillåter.

Hästkliniken och den ambulatoriska kliniken vid UDS inte berörs av de justerade öppettiderna.

Källa: UDS