Vaga löften från landsbygdsministern om att se över djursjukvården

Vaga löften från landsbygdsministern om att se över djursjukvården

I ett inslag i TV4 i veckan diskuterades åter prissättningen inom djursjukvården. Landsbygdsminister Jennie Nilsson sa att hon ville se över reglerna.

I inslaget kritiserades djursjukvården i Skåne för att ge olika prisuppgifter på en och samma tandbehandling på hund. En hundägare intervjuades, liksom landsbygdsminister Jennie Nilsson. Hon sa då att det behövs fler veterinärer i Sverige och att det behövs fler regler och avsåg då konsumenternas ställning gentemot djursjukvården.

Katja Puustinen, ordförande i Sveriges Veterinärförbund, reagerade på inslaget och skriver på förbundets hemsida att man sökt landsbygdsministern en längre tid för att diskutera just veterinärbristen och otydligheten i regelverket.

”Att ett arbete pågår i regeringen att se över kostnaderna inom djursjukvården är en nyhet för Sveriges Veterinärförbund”, skriver hon bland annat. Katja Puustinen uttrycker också oro för att prissättningsdebatten ska leda till att arbetsgivarna tvingas hålla nere lönenivåerna och minska omfattningen av vidareutbildning. Då finns en risk att fler veterinärer lämnar djursjukvården. På sikt kan det leda till problem med att upprätthålla ett fullgott djurskydd.

Även VeterinärMagazinet har sökt landsbygdsministern för att höra vilken typ av arbete på som pågår på departementet. Något svar har dock inte gått att få.

”Djurens hälso- och sjukvård är en prioriterad fråga för landsbygdsministern. Det finns olika utmaningar på området, och vi kommer att återkomma i närtid om vidare steg i den här frågan” hälsar pressekreteraren Simon Sätherberg.

Text Ingrid Kindahl