Dags att lämna abstract till Veterinärkongressen 2021

Dags att lämna abstract till Veterinärkongressen 2021

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin som deltar på kongressen, inbjuds härmed av VMR:s sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Webbkongressen 27–30 oktober 2021. Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under juli månad om bidragen är accepterade för posterpresentation.

Postrarna kommer att finnas under hela webbkongressen och möjlighet ges till ”ultrakort” muntlig presentation (så kallade posterpitches). Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas. Postern ska vara inspelad och inskickad till kansliet den 15 september.

Maila ditt bidrag som ett word-dokument senast den 15 juni till kongress@svf.se och ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forsknings, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa).

Källa: Svensk Veterinärtidning