Debatt: Ny djurhälsolag hindrar kampen mot hundsmuggling

Debatt: Ny djurhälsolag hindrar kampen mot hundsmuggling

Förslaget till ny djurhälsolag skulle leda till att Tullverket inte längre kan stoppa fordon för att söka efter hundar. I praktiken innebär det fri lejd för kriminella djursmugglare. Det skriver generaldirektörerna för Jordbruksverket respektive Tullverket på DN Debatt.

Förutom lidande för djuren innebär hundsmugglingen att vi riskerar att få in farlig smitta som rabies i Sverige, skriver Christina Nordin och Charlotte Svensson i sitt debattinlägg.

”I förslaget till ny djurhälsolag tar man bort sällskapsdjur och andra levande djur från inregränslagen. Det innebär att Tullverket inte skulle ha rätt att stoppa ett fordon för att söka efter hundar. Vi skulle heller inte kunna omhänderta hundar i väntan på besked från veterinär om vad som ska ske med hunden. I praktiken skulle förslaget, om det blir lag, innebära fri lejd för de kriminella som ägnar sig åt smuggling av sällskapsdjur.

Ett syfte med den nya samlade djurhälsolagstiftningen är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk om den fria rörligheten. Vi menar att det går att både anpassa lagstiftningen till EU-regler och behålla de befogenheter att ingripa som Tullverket och Jordbruksverket har i dag. Här ser vi att lagstiftarna behöver tänka om. Men vi ser också behov av andra förändringar för att kunna jobba ännu mer effektivt mot hundsmugglingen.

I dag begränsas möjligheterna att utbyta information av sekretessregler. Exempelvis har veterinärer i dag inte rätt att varsko myndigheterna när de misstänker att en hund är smugglad. Ökade möjligheter att utbyta information skulle göra att vi kunde arbeta effektivare mot hundsmugglingen”, skriver generaldirektören för Jordbruksverket Christina Nilsson och och generaltulldirektören Charlotte Svensson.

Källa: DN Foto: Peta