Dechra blir partner för kommersialisering av Strangvac

Dechra blir partner för kommersialisering av Strangvac

Intervacc har ingått ett exklusivt distributionsavtal med Dechra Pharmaceuticals, för att kommersialisera Intervaccs vaccinkandidat Strangvac i Europa, exklusive de nordiska och baltiska marknaderna.

Distributionsavtalet är baserat på att Dechra köper färdiga vaccindoser av Intervacc för ett förutbestämt pris och ytterligare betalningar till Intervacc genom så kallade milestone betalningar om Dechra når definierade försäljningsmål. Avtalet sträcker sig över en period av fem år och Intervacc kommer att vara innehavare av marknadsföringstillståndet, MAH för Strangvac i Europa.

Strangvac är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac består av rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett vaccin med utmärkt säkerhetsprofil.

Intervacc befinner sig i slutfasen av godkännandeprocessen för den ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac som lämnats in hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Bolaget planerar för ett godkännande från EMA under andra kvartalet i år.

Källa: Intervacc