Digitalkonferens som satsar på katter

Digitalkonferens som satsar på katter

Mycket är fortfarande okänt om katter, men ny kunskap kommer hela tiden. Nu satsar läkemedelsbolaget Ceva på en digital konferens speciellt riktad mot detta djurslag.

Det är den 25 maj som Ceva kör sin internationella konferens som kommer att livestreamas från Clarion Hotel i Helsingborg. Föredragen är anpassade för både veterinärer och djursjukskötare.

Huvudtalare är brittiske Andy Sparkes, diplomate i internmedicin och känd för sin kattexpertis, samt fransmannen Patrick Pageat, bland annat är känd för sin forskning inom feromoner som lett fram till produkter som kan hjälpa katter med beteendeproblem.

Bland övriga talare finns Nathalie Dowgray, ordförande för ISFM (största europeiska kattorganisation) och den svenska kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström vars föredrag ska handla om hur pandemin påverkar katter.

Bildtext: Professor Patrick Pageat är kattentusiast.

Källa: Ceva