Läkemedel för kor dödar gamar och örnar

Läkemedel för kor dödar gamar och örnar

Diklofenak, ett antiinflammatoriskt läkemedel godkänt för boskap i Spanien och Italien, har bekräftats vara dödsorsak för en gam i Spanien. Naturvårdare varnar nu för att läkemedlet kan utplåna många av Europas gamar och skada besläktade arter, inklusive olika arter av örn. Det skriver The Guardian.

Diklofenak ingår i receptfria smärtstillande medel för humanvården, exempelvis Voltaren och Eeze. Det har satts i samband med förorenade vattendrag i Skåne, där det kan ha orsakat fågeldöd.

I Indien orsakade diklofenak massdöd bland gamar som åt slaktkropparna från nötkreatur som behandlats med läkemedlet. Tiotals miljoner gamar antas ha dött på detta sätt med vissa arter har nästan utplånats i delar av södra Asien. Det har därför förbjudits i Asien, bland annat Indien Pakistan, Nepal och Bangladesh.

I Sverige är ämnet godkänt för humanvården sedan 1981, och sedan 2013 är det godkänt som antiinflammatoriskt läkemedel för boskap i Spanien och Italien, trots förbudet i Asien. Bakgrunden till godkännandet var att jordbrukare, läkemedelsföretag och tillsynsmyndigheter hävdade att slaktkroppar från nötkreatur kasseras på andra sätt i Europa än i Indien, och att gamar och örnar därmed inte skulle kunna äta kött som innehåller rester av diklofenak.

–Det påståendet har nu visat sig vara fel. En ung gam i Boumorts nationella jaktreservat i Spanien har bekräftats som död på grund av diklofenakförgiftning, säger John Mallord, Royal Society for the Protection of Birds till The Guardian. Han menar att många fler fåglar kan ha dött på detta sätt, och att den bekräftade döda gamen kan utgöra toppen av ett isberg. Om flera gamar äter på samma slaktkropp som är förorenad med läkemedlet, kan alla dö från en enda utfodring.

De allra flesta av Europas gamar finns just i Spanien. Bland de arter som hotas av diklofenak finns också spansk kejsarörn, en art som det bara finns 300 par kvar av.

Källa: The Guardian, forskning.se m fl Foto: Victor Suarez Naranjo/Mostphotos