Nu kommer helt nya läkemedel mot artrossmärta

Nu kommer helt nya läkemedel mot artrossmärta

Läkemedelsbolaget Zoetis lanserar två produkter i en ny klass av läkemedel för att behandla smärta på grund av artros hos hund och katt.

Enligt bolaget verkar de nya läkemedlen, som fått namnen Librela och Solensia, på ett annat sätt än dagens smärtstillande medel. Här rör det sig om monoklonala antikroppsterapier som riktar sig mot nervtillväxtfaktorn (NGF), en nyckelaktör när det gäller artros-smärta. Medlen har godkänts i EU, Storbritannien och Schweiz, och lanseringen mot veterinärer i dessa länder sker i maj.

–Nästan 40 procent av alla katter och hundar som lider av artros är påverkade av smärta. Tillståndet är underdiagnostiserat eftersom djurägarna ofta tror att smärtan är en del av det ”normala” åldrandet. De vanligaste läkemedlen som används i dag är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Men alla husdjur svarar inte på det, säger Mike McFarland, chefsveterinär på Zoetis.

Nu får veterinärer tillgång till medel som ges en gång per månad för att hantera smärta i samband med artros, och därigenom får djuren en förbättrad livskvalitet, enligt Zoetis pressmeddelande. Djuren blir mer fysiskt aktiva, mer sällskapliga mot sina ägare och mår allmänt bättre där de slipper smärtans negativa påverkan på sömn och kognitiva funktioner.

Librela (bedinvetmab) och Solensia (frunevetmab) rikta in sig på NGF, en nyckelspelare när det gäller artrossmärta. NGF inducerar frisättningen av proinflammatoriska mediatorer vilket mer NGF som bidrar till en cykel av smärta och inflammation. Som monoklonala antikroppar elimineras de av kroppen på samma sätt som naturligt förekommande proteiner, med minimal involvering av lever eller njure. Zoetis beskriver den nya anti-NGF-terapin som en en medicinsk innovation, även om man betonar att bästa sättet att behandla artrossmärta är en kombination av smärtstillande medel, viktkontroll och träning.

Librela givet som månatliga injektioner till hund, visade i studier en minskning av smärta i artros jämfört med placebokontrollerade hundar. Smärtreduktion bibehölls under sex månaders fortsättningsstudie, alltså totalt nio månader. Milda reaktioner vid injektionsstället (som svullnad och värme) kunde i sällsynta fall observeras. Studierna visade att Librela tolereras i allmänhet väl vid rekommenderad dos och inga ytterligare biverkningar observerades vid överdosering.

Solensia gavs som månadsinjektioner under två randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda fältstudier till totalt 360 katter. I båda studierna upp visade 76 procent av de Solensia-behandlade mindre smärta enligt ägarna. Veterinärer bedömde att ledvärken minskade med mer än 50 procent hos dessa katter vid slutet av studien. Ävemn Solensia visar en positiv säkerhetsprofil. Fokala hudreaktioner (dermatit, alopeci och pruritus) observerades vanligen.

Källa: Zoetis