Vitrockseffekt drabbar även hundar

Vitrockseffekt drabbar även hundar

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid olika sjukdomar hos hund, men tillfälligt höga värden kan misstolkas. Stressnivån under mätningen påverkar resultatet, skriver SLU.

Den så kallade vitrockseffekten, som ger tillfälligt högt blodtryck hos människa på grund av den stress som det innebär att befinna sig på läkarmottagning, gäller även hundar.

Det visar en studie från SLU, där forskarna genomförde en studie som utvärderade hur val av blodtrycksmätare, tidpunkten för mätningen under ett veterinärbesök samt vem som tog blodtrycket (veterinärstudent eller djurägare) påverkade resultatet av blodtrycksmätninen. 67 hundar med och utan kronisk njursjukdom deltog.

Studien visade att det generellt inte spelar någon avgörande roll när under ett veterinärbesök som blodtrycksmätningen utförs. För vissa hundar visade mätvärdena stor skillnad mellan de olika mättillfällena under besöket, men det fanns inget tydligt mönster som visade när mätningen borde genomföras. Studien visade också att olika mätinstrument gav olika resultat.

Hos hundar för vilka mätningarna påvisade ett högt blodtryck sågs en sänkning av trycket när de lämnades ensamma med ägaren i rummet under mätningen. Forskarna kopplar detta till minskad stress hos hundarna och rekommenderar att blodtrycksmätning genomförs utan klinikpersonal i rummet i de fall höga värden uppmäts.

Länk till publikationen här

Källa: SLU