Amerikanska forskare provar nytt vaccin mot afrikansk svinpest

Amerikanska forskare provar nytt vaccin mot afrikansk svinpest

Enligt amerikanska jordbruksdepartementet har viktiga framsteg tagits i utvecklingen av ett vaccin mot afrikansk svinpest. Vaccinet har testats i en kommersiell svinbesättning och gav skydd mot viruset.

I pressmeddelandet framgår att det amerikanska jordbruksdepartementets avdelning för forskning om lantbruksfrågor (ARS) lyckats framställa ett möjligt vaccin mot afrikansk svinpest. Vaccinet har anpassats för att odlas i en kontinuerlig och stabil svincellinje på laboratorium. Det innebär att cellerna vid delning har samma egenskaper som det ursprungliga vaccinet som producerats med färska svinceller.

– Tidigare använde vi färska, isolerade svinceller för att producera vaccinkandidater vilket utgör en betydande begränsning för storskalig produktion”, säger forskaren Douglas Gladue på ARS.

– Men nu kan vi behålla vaccinens egenskaper samtidigt som vi replikerar vaccinet i labbodlade cellkulturer. Vi behöver inte längre förlita oss på att samla in nya celler från levande svin, fortsätter han.

Enligt pressmeddelandet har vaccinet testats i en svinbesättning med kommersiell uppfödning. Inga negativa biverkningar har rapporterats ännu. Det nämns dock inte hur långt bort vaccinet är från att kunna tas i bruk, endast att den stabila cellinjen öppnar dörren för mer storskalig vaccinproduktion, som saknas i nuläget.

Den afrikanska svinpesten har inte upptäckts i USA eller Sverige, men om ett utbrott skulle ske, räknar man med stora ekonomiska konsekvenser för svinbesättningarna i de båda länderna.

Läs hela forskningsrapporten från ARS här: A cell culture-adapted vaccine virus against the current pandemic African swine fever virus strain

Källa: ATL och ARS