Debatt: ”Jordbruksverket skjuter ifrån sig ansvar i jourfrågan”

Debatt: ”Jordbruksverket skjuter ifrån sig ansvar i jourfrågan”

Den 29 april uttalade sig Jordbruksverkets chefsveterinär Håkan Henrikson i SVT om tillgången på veterinärer och det faktum att de jouröppna djursjukhusen tvingas dra ner på öppettider. Hans logik är att den privata djursjukvården har klarat det här tidigare, därför ska man per automatik klara det nu också. Att bristen på utbildad personal ökar och fler sällskapsdjur registreras menar han inte ska påverka det. Det skriver fyra tunga företrädare för djursjukvården i en debattartikel i Veterinärmagazinet.se.

Hans påståenden motsäger inte bara verkligheten i branschen, men även hans egna ord. Det finns god tillgång till veterinärer just nu säger han. I samma intervju medger han att det inte finns någon reservkapacitet.

Hans logik är mycket märklig. Eftersom den privata djursjukvården har kunnat hålla jourintagen öppna tidigare, måste det ju fungera nu också, menar han. Att behoven av personal ökar inom hela djursjukvården verkar han tro inte påverkar det. Att företagen inte kan anställa personal ska på något mirakulöst sätt inte påverka kapaciteten att ta emot patienter. Patienter som under pandemin ökat kraftigt därtill.

Jordbruksverket har inte ansvaret att öka antalet utbildningsplatser, men där verkar han ändå tycka som vi. Det behövs fler. Däremot kan hans arbetsgivare påverka situationen vi har nu. Hitta en modell för att godkänna de veterinärer som utbildats i Storbritannien. Deras utbildning ansågs god nog fram till att man lämnade EU vid årsskiftet. Det måste den fortsätta göra, för det enda som skiljer sig är ett medlemskap i EU.

Det hela kokar ner till vem som faktiskt har ansvaret att säkerställa djurhälsan i Sverige. Det ligger på Jordbruksverket, och det vet så klart Håkan Henriksson. Ett formellt jouransvar skulle i vissa områden kunna ligga på de privata aktörerna, som då måste kompenseras för det, men det gör det inte idag. Ändå ska man ta det ansvaret, för att man har klarat av att göra det tidigare, menar han i intervjun.

Det känns lite grand som att Håkan Henriksson helt har missat det som påpekats från så många håll de senaste åren. Bristen på utbildad personal till djursjukvården bara ökar. Vi kan inte med större tydlighet förklara det här.

Det är som att Jordbruksverket tror att vi vill ha den här situationen. Det vill vi såklart inte, men arbetsgivarna måste tänka på den personal man redan har. Övervägandena om att hålla öppet eller inte styrs ju av att de ska kunna mäkta med. Personalen på alla jouröppna djursjukhus har gjort, gör och kommer att göra ett fantastiskt jobb för att hjälpa sjuka djur under dygnets alla timmar, men det krävs bättre tillgång på veterinärer och djursjukskötare.

Vi kan inte ha en ledning för en myndighet som skjuter ifrån sig sitt ansvar och som inte verkar förstå hur allvarlig situationen är. Det är dags för Jordbruksverket och Näringsdepartementet att prata med oss nu. Försök förstå vad det är vi säger så kan vi lösa det här tillsammans.

Johan Wiklund, vd Evidensia, ordförande Svensk Djursjukvård
Christina von Dorrien, vd Blå Stjärnans Djursjukhus AB, medlemsföretag Svensk Djursjukvård
Karolina Montgomerie, Sverigechef AniCura, ledamot Svensk Djursjukvård
Emma Terander, branschansvarig Svensk Djursjukvård

Foto Jonatan Fernström/AniCura