EU djurskydd: Burar bör fasas ut till 2027

EU djurskydd: Burar bör fasas ut till 2027

2027 bör det inte finnas några burar i europeisk djurhållning, anser EU-parlamentets jordbruksutskott.

EU:s djurskyddslagstiftning bör ändras så att alla typer av burar för djurhållning fasas ut, slår Jordbruksutskottet fast i en icke-bindande resolution som stöttar medborgarinitiativet End the cage age. Förbudet skulle omfatta burar för fåglar och kaniner, liksom suggbås och kalvboxar.

Utfasningen måste ge djurbönder tid och resurser att anpassa sig, och får inte leda till att produktionen flyttar till länder med mindre strikt lagstiftning, anser utskottet. Enligt resolutionen skulle 2027 kunna vara en möjlig slutpunkt för burhållning i EU. EU-parlamentet väntas rösta om resolutionen i början av juni, medan EU-kommissionen planerar att presentera sitt svar på initiativet, med eventuella konkreta lagförslag, i slutet av samma månad.

Källa: ATL Foto: Mostphotos