EU:s nya läkemedelsförordning ställer fler krav

EU:s nya läkemedelsförordning ställer fler krav

 

Den 28 januari 2022 ska den nya veterinärläkemedelsförordningen börja tillämpas. Bland annat kommer då att krävas nya uppgifter på veterinärreceptet. Bland annat ska det anges på receptet om ett antimikrobiellt läkemedel avser metafylax eller profylax, skriver Läkemedelsverket.

I förordningen beskrivs vad som menas med metafylax och profylax, samt vilka läkemedel som räknas som antimikrobiella:

Metafylax definieras som administrering av ett läkemedel till en grupp djur efter det att en klinisk sjukdom har diagnosticerats i en del av gruppen, i syfte att behandla de kliniskt sjuka djuren och begränsa spridningen av sjukdomen till djur i nära kontakt och i riskzonen och som redan kan vara subkliniskt infekterade

Profylax är administrering av ett läkemedel till ett djur eller en grupp av djur innan kliniska tecken på sjukdom uppträder, i syfte att förebygga uppkomsten av en sjukdom eller en infektion.

Antimikrobiellt medel: substans som har direkt effekt på mikroorganismer och används för behandling eller förebyggande av infektioner eller infektionssjukdomar, inbegripet antibiotika, antivirala medel, antimykotika och medel mot protozoer.

Andra nyheter är att giltighetstiden kommer att vara 5 dagar för ett recept på antimikrobiella medel och förskrivaren ska ange sitt personliga veterinärnummer på receptet. Redan nu ställer E-hälsomyndigheten krav på att veterinärnummer ska anges vid elektronisk förskrivning, men efter den 28 januari nästa år kommer kravet att gälla alla recept.

Källa: Läkemedelsverket