Hundar får läkemedel avsett för svin och nöt i onödan

Hundar får läkemedel avsett för svin och nöt i onödan

Läkemedelsverket har fått in rapporter från läkemedelstillverkaren Ceva om biverkningar. Det gäller off label-behandling till hund med Vetromoxin vet. injektionsvätska, suspension. Men det finns bättre läkemedel för hund.

Biverkningarna har rapporterats i form av svullnad och abscess vid injektionsstället hos hundar. Men Vetromexin vet är avsett för svin och nöt. Det finns andra beredningsformer av amoxicillin som är godkända för behandling av hund, hälsar Ceva.

Källa: Läkemedelsverket