Hundens vanligaste tandproblem har kartlagts

Hundens vanligaste tandproblem har kartlagts

Dålig tandhälsa, i form av bland annat tandsten och tandlossning, är vanligt bland svenska hundar och störst är problemen i vissa småvuxna raser. Och väldigt få hundägare borstar tänderna på hunden varje dag. Det visar Karolina Enlund i sin doktorsavhandling vid SLU. ¨

Tandköttsinflammation och tandlossning är mycket vanligt hos hundar och över 80 procent av alla hundar över tre år anses vara drabbade. Trots detta fanns tidigare dålig kunskap om hur hundägare sköter om sina hundars tänder.

Nu redovisar veterinär Karolina Enlund från SLU sitt doktorsarbete, där hon har kartlagt hundtandvården i Sverige genom enkätundersökningar riktade till hundägare, veterinärer och djursjukskötare. Nästan 70 000 personer svarade på enkäterna och intresset och engagemanget för ämnet var enormt.

Det bästa sättet att förebygga tandlossning är daglig tandborstning, men trots det var det bara 4 procent av hundägarna som uppgav att de borstar tänderna på sin hund varje dag. I avhandlingen framgår också att nästan 40 procent av hundarna har tandsten i någon utsträckning. Och var tionde hundägare visste faktiskt inte om hunden hade tandsten. Ett skäl till det kan vara att de inte känner till hur tandsten ser ut, men det visade sig också att 25 procent av ägarna hade svårt att undersöka hundens tänder. Allra svårast upplevde ägare till raserna mops (71 procent), chihuahua (52 procent) och yorkshireterrier (50 procent) att det var. Den vanligaste orsaken var att hunden inte ville samarbeta.

–Vi tror att det behövs mer information och hjälp till hundägare, och mer träning tidigt i hundens liv för att kunna upptäcka eventuella problem i tid, säger Karolina Enlund.

Det var nämligen också vanligt med symtom som enligt tidigare forskning kan kopplas till inflammation i munnen, såsom dålig andedräkt och lättblödande tandkött. Hälften av hundägarna upplevde att hunden hade dålig andedräkt i viss utsträckning. Av de hundägare (ungefär hälften) som ibland gjorde rent i hundens mun med tandborste eller dylikt var det fler än en tredjedel som upplevde blödande tandkött ibland, vilket oftast beror på att hunden har tandköttsinflammation orsakad av att tänderna borstas alltför sällan.

–Inflammationen kan komma tillbaka så snart som efter bara ett par dagar utan tandborstning, säger Karolina Enlund.

Av samtliga hundar över sex år hade 19 procent drabbats av tandlossning enligt ägarna, men i vissa raser var det betydligt vanligare, bland annat chihuahua (68 procent) och mops (64 procent). Mörkertalet tros vara stort, eftersom tidigare studier har visat en ännu högre andel hundar med tandlossning.

Bäst tandhälsa hos hundarna rapporterades från ägare av schäfer, flatcoated retriever och rottweiler. Sämst tandhälsa rapporterades från ägare av chihuhua, yorkshireterrier, chinese crested, dvärg/toy-pudel, cavalier king charles spaniel och mops. Detta överensstämmer med andra studier som har visat att små raser har ökad risk att drabbas av tandlossning.

Bara 13 procent av hundarna hade någon gång sövts hos veterinär för tandrengöring, trots att regelbunden undersökning och rengöring under narkos rekommenderas för att problem med tänderna ska kunna upptäckas innan det har gått för långt.

–Avhandlingen visar hur viktigt det är med kunskap, för både hundägare och djursjukvårdspersonal. Den behövs för att förbättra den förebyggande hemtandvården, för att känna igen tecken på dålig tandhälsa och för att kunna vidta rätt åtgärder i tid. Det skulle kunna förbättra hundars tandhälsa och allmänna välmående väsentligt.

Forskningen har finansierats av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm samt Svenska Djurskyddsföreningen och är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och AniCura Djursjukhuset Albano.

Källa: SLU Länk till avhandlingen här

Bilden föreställer hund med tandsten. Foto Peter Rutherhagen