Jennie Nilsson: ”Privata sfären måste ta sitt ansvar”

Jennie Nilsson: ”Privata sfären måste ta sitt ansvar”

Lantbruksminister Jennie Nilsson har svarat på frågor från Sveriges Radios Studio Ett om bristen på veterinärer och djursjukskötare. Enligt henne ”tittar” SLU på en uppskalning av utbildningsplatserna, och hon vill också se hur den privata sfären tar sitt ansvar för en jämnare fördelning av djursjukvårdstjänster.

Inslaget börjar med att Marie Jury, verksamhetschef på Väsby Djursjukhus, målar upp en för branschen välbekant bild av djurägare som kommer i husbil med mycket allvarligt sjuka djur och att veterinärer av Jordbruksverket uppmanas att erbjuda avlivning av djur som skulle kunna räddas om mer djursjukvårdspersonal fanns att tillgå. Emma Terander, branschansvarig Svensk Djursjukvård, bekräftade bilden och ansåg att problemet på lång sikt kan lösas antingen genom att Näringsdepartementet ger SLU ett skarpt uppdrag att utöka utbildningen både för veterinärer och djursjukskötare. Ett alternativ skulle kunna vara att SLU:s monopol bryts, så att även andra lärosäten får tillstånd att utbilda dessa yrkesgrupper.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson uppgav att hon är djupt bekymrad, och att hon flera problem:

–Det handlar om ojämn fördelning över dygnets timmar, över landet och mellan djurslag. Det finns ett stort behov av att ta ett samlat grepp i frågan. Vi behöver titta på hur marknaden fungerar och att alla på marknaden tar sitt ansvar.

Landsbygdsministern delar bilden att det finns för få veterinärer och djursjukskötare och påminde om att regeringen har skjutit till medel till SLU. I år har dessa medel enligt SR räckt till tre utbildningsplatser. Hon menar nu att SLU har lovat att ”växla upp med det man kan”.

–Min bild är det inte enbart handlar om resurstillskott, utan problemet är att man inte kan skala upp antalet utbildningsplatser. Men SLU tittar på det. Jag ser fram emot att ta del av det.

Enligt ministern är djurvälvärd och djursjukvård prioriterat.

–Men man måste titta på fler delar. Vi måste också vara säkra på att marknaden fungerar. Nu ser vi att det finns fler veterinärer i städerna än på landet, och fler för husdjur än för lantbrukets djur. Vi behöver se hur den privata sfären tar sitt ansvar, sade hon.

Källa: SR/Studio Ett