Oklarheter kring Livsmedelsverkets nya instruktion

Oklarheter kring Livsmedelsverkets nya instruktion

Livsmedelsverket införde förra månaden en ny kontrollinstruktion för rena djur på slakterier. Men bransch- och utvecklingsbolaget Svenska Köttföretagen tycker att den är förvirrande. Risken finns att djur utsätts för stress och att kött kasseras i onödan.

– Du kan inte spola med vatten på en slaktkropp med gödselpansar för då finns risk för att bakterier sprids i slakthallen, säger Theres Strand som är vice vd i Svenska Köttföretagen.

Svenska Köttföretagen invänder mot Livsmedelsverkets nya kontrollinstruktion och tolkar den som att förorenade djur kan få rengöras på slakterier.

– Att rengöra levande djur på slakterier är inte rätt ur djurskyddssynpunkt. Det är jättestressande för djur om människor de inte känner ska börja tvätta dem i en miljö de inte har koll på, säger Theres Strand.

Enligt henne skickade Livsmedelsverket aldrig ut texten i kontrollinstruktionen på remiss till Köttföretagen. I dagarna har man därför vänt sig till myndigheten med en skrivelse där man tar upp vad man anser är brister och oklarheter.

Det finns i dagsläget två normer för hur officiella veterinärer, OV, ska bedöma graden av renhet hos nötkreatur i samband med levandedjursbesiktning. Den ”gamla” är från Kött och Charkföretagen, KCF, och är den som Livsmedelsverket hänvisar till på sin webbplats. Och så finns det en ny som ligger på Köttföretagens webbplats. Köttföretagen vill att myndigheten hänvisar till den istället. Men Livsmedelsverket väntar på att Köttföretagen först ska stämma av den nya normen med Jordbruksverket. Det tycks emellertid inte ha kommunicerats till Köttföretagen.

Förra året ökade antalet ärenden som OV skickade till länsstyrelsen gällande förorenade djur med 17 procent till 329 ärenden. Det handlar om ärenden där OV ser problem med djurskyddet hos primärproducenter. Varje ärende kan handla om eller flera djur. Ofta r det frågan om gödselpansar eller gödselbränna.

Om OV bedömer hanteringen av förorenade djur på olika sätt och om Livsmedelsverket med instruktionen förordar att förorenade slaktdjur kasseras som annars skulle vara möjliga att slakta, riskerar det att skapa en osund konkurrenssituation mellan slakterier enligt Köttföretagen.

Christian Berking är senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket. Han håller inte med om att den nya instruktionen säger att slakterier ska rengöra smutsiga djur eller att myndigheten förordar att förorenade djur generellt sett ska kasseras.

– Det är ett missförstånd från branschens sida. Har det kommit in ett smutsigt djur så kan man ställa det åt sidan och slakta det sist på dagen. Man kan då lättare slakta med en lägre bandhastighet, säger han.

Vad exakt är det Köttföretagen har missförstått?

– De trodde att instruktionen säger att Livsmedelsverket skulle besluta om att kassera alla förorenade slaktdjur. Nu kan det vara så i extremfallet. Skulle det komma in djur som är extremt smutsiga och slakteriet inte kan slakta dem på ett hygieniskt sätt så får vi avvisa dem från slakt.

Missförståndet är att det skulle vara en norm snarare än ett undantag?

– Ja, det är missförståndet. Så är inte fallet.

Köttföretagen säger att de inte fått instruktionen på remiss innan den togs i bruk förra månaden. Stämmer det?

– De har fått information om instruktionens innehåll innan den fastställdes, säger Christian Berking.

Hur ligger det till med den nya normen om bedömning av renhetsgraden på nötkreatur?

– Den har Köttföretagen ännu inte samrått med Jordbruksverket om. Så fort det är gjort kommer vi att hänvisa till den.

Köttföretagen anser att rengöring av slaktdjur på slakteri i många fall är direkt olämpligt. Hur ser du på det?

– Ja, det kan in många fall vara olämpligt. Men det finns också fall där det är ganska lätt att rengöra djur. Till exempel grisar, framför allt som man rutinmässigt duschar dem vid varmare väderlek.

Enligt Christian Berking är det viktigt att komma till rätta med problemet med förorenade djur inom köttindustrin.

– Vi har under slutet av 2019 och under 2020 haft en uppgång vad gäller salmonellaförekomst i djurbesättningar och utbrott hos människor orsakat av svenskt kött, säger han.

Text: Håkan Frisell

Bilden föreställer Theres Strand