Risken att bli anmäld bidrar till högre priser

Risken att bli anmäld bidrar till högre priser

Risken för att bli anmäld till ansvarsnämnden gör att veterinärer har utökat antalet undersökningar och prov på senare år. Det visar en enkät som radioprogrammet Kaliber gjort.

Kaliber i SR P1 har sänt ett reportage om hat och hot inom djursjukvården. Det bygger delvis på en enkät som skickats ut till omkring 200 djurkliniker och där hälften har svarat. Utöver det intervjuas veterinärer, små klinikägare, ledare för stora djursjukhus och företrädare för SVF, Gröna Arbetsgivare m fl.

I programmet diskuteras bland annat att de stigande kostnaderna för djursjukvården bidrar till dåligt uppförande bland en del djurägare, som kan vara omvittnat oförskämda och hotfulla.

Flera anledningar till stigande kostnader redovisas, men en sticker ut: Antalet undersökningar och prov har ökat på senare år. Och mer än hälften av dem som besvarade enkäten uppgav att det i sin tur beror rädslan att bli anmält till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Antalet anmälningar har också ökat på senare tid och ligger nu på omkring 200 per år. Veterinärer är rädda för att missa något. Det beskrivs som en mardröm att djurägaren vänder sig till en annan veterinär, som säger att ett visst prov borde ha tagits.

”Man går inte på vad man tror, utan jobbar på att utesluta allt”, säger djursjukskötaren Susanna König, som driver en egen klinik i Katrineholm tillsammans med veterinären Magdalena Jaszczak.

Källa: SR