Tove Särkinen nominerad till Årets Veterinär 2021

Tove Särkinen nominerad till Årets Veterinär 2021

Tove Särkinen är legitimerad veterinär och tog examen 2006 vid SLU. Hon delar sin tid mellan privat veterinärverksamhet och anställning som redaktions- och kommunikationsansvarig veterinär på SVF.

Motiveringen lyder:

Jag vill nominera Tove Särkinen, kommunikationsansvarig veterinär på Sveriges Veterinärförbund (SVF) till årets veterinär. Tove har sedan hon började sitt arbete på SVF på ett förtjänstfullt sätt förstärkt informationsflödet mellan Sveriges veterinärer, såväl SVF-medlemmar som andra och bidragit till att veterinärkåren synts i samhällsdebatten på många plan och i många frågor.

Inte minst har hon drivit frågan om veterinärers psykosociala arbetssituation och lyckats få uppmärksamhet för detta i såväl dagspress som media med djurägare som målgrupp. Hennes arbete med detta har varit framgångsrikt inte minst för att hon utan att framhäva sig själv lyckats framhålla olika kollegor i olika sammanhang så att media fått en bred bild och ett urval av intervjuobjekt. Tove har ett brett nätverk och en god förankring i kliniskt arbete samtidigt som hon är en god kommunikatör och en väldigt bra representant för hela veterinärkåren.