Alertix får pengar från Vinnova

Alertix får pengar från Vinnova

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar test för upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, har erhållit ett bidrag om 900.000 kronor för fortsatt utveckling av sitt unika test. Bidraget ska gå till att utveckla ett test för hund.

Det är Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova som beviljat ansökan inom utlysningen Innovativa Startups steg 2. Behöriga att söka var endast de företag som tidigare beviljats medel i steg 1, där Alertix år 2019 fick 300.000 kronor.

Alertix använder sig av en så kallad biomarkör som återfinns i blodbanan i samband med cancersjukdomar. Ett förhöjt värde ger signal om en begynnande eller pågående cancersjukdom. Testet kan även användas för att följa resultatet av en behandling eller för att följa upp efter en behandling så inte sjukdomen återkommer. Mycket talar även för att testet kommer att användas för att utesluta risken för cancer innan behandling påbörjas av andra sjukdomar, som till exempel IBS hos såväl hund som katt och häst.

– Bidraget är ett mycket välkommet tillskott till Alertix fortsatta utveckling. Testet för hundar är det som vi kommit längst med. Det här bidraget ska det räcka en bra bit på vägen mot ett marknadsfärdigt test, säger Bengt Åstrand, VD i Alertix, i ett pressmeddelande.

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017 och erbjuder en kommersiell tillämpning av rön från svensk bioteknisk spetsforskning. Det handlar om en ny kraftfull metod att mäta förekomst av enzymet tymidininkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier. Till skillnad från tidigare etablerade metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den med framgång också kan användas för att detektera solida tumörer.

Källa: Alertix Foto: Tommy Alvén/Mostphotos