Förslag om strängare straff för brott mot djur till lagrådet

Förslag om strängare straff för brott mot djur till lagrådet

Regeringens förslag om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur har lämnats till lagrådet. Det handlar om att införa ett nytt grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

I den nya bestämmelsen i brottsbalken föreslås straffskalan vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Djurskyddskontrollmyndigheterna föreslås vidare besluta om sanktionsavgifter i vissa fall, för att även mindre allvarliga överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion.

– I Sverige har vi en stark djurskyddslagstiftning och en hög djurskyddsnivå. Vi har många kunniga och duktiga djurhållare. Men i de fall någon inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför de här förändringarna för att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I lagrådsremissen föreslås också att överträdelser av djurskyddslagstiftningen som ligger långt från lagstiftningens skyddsintresse att motverka djurlidande ska vara straffria. Kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten föreslås också förtydligas. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen