Kan rovsvamp minska parasittrycket i hagarna?

Kan rovsvamp minska parasittrycket i hagarna?

Forskare hoppas att rovsvamp som tillskott till hästar ska trycka ner parasittrycket i hagarna. Det är en enkel och kostnadseffektiv åtgärd, om den fungerar i Sverige. Det skriver ATL i en artikel.

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, undersöker alternativa metoder för att minska parasittrycket hos hästar. Allt för att minska användningen av kemiska avmaskningsmedel och på sikt stävja läkemedelsresistansen hos hästens parasiter.

Bland annat har forskarna studerat rovsvampen Duddingtonia flagrans, som finns i ett australiskt fodertillskott, kan fungera. Hästarna i studien utfodras dagligen med tillskottet och forskargruppen studerar om det nätverk av svampens hyfer som bildas kan förhindra migrerande blodmasklarver innan de hinner röra sig ut i gräset.

– I Danmark bedrev man på 1990-talet lovande studier av rovsvamp, säger Eva Tydén vid SLU som tillsammans med veterinär Eva Osterman Lind vid SVA är ansvariga för forskningsprojektet som delvis finansieras via Stiftelsen Hästforskning.

Det australiska tillskottet som undersöks i den svenska studien innehåller en annan rovsvampsort än vad som undersöktes i Danmark. Tillskottet fungerar bra i Australien och nu vill forskningsgruppen undersöka om rovsvampen, som är känslig för kyla och fukt, fungerar lika bra i Sverige. Förra sommaren gjordes ett experiment med rovsvamp men resultatet föll inte väl ut, parasittrycket minskade inte.

– På hösten tog vi en större dos kosttillskott och då fick vi ett bättre resultat än på sommaren. I år har vi upprepat försöket men denna gång har vi höga doser med rovsvampstillskott.

Källa: ATL
Foto: Johan Höglund SLU