Neurologi nyhet i masterprogrammet i Köpenhamn Master

Neurologi nyhet i masterprogrammet i Köpenhamn Master

I november 2021 startar en ny omgång av vidareutbildningen Master of Companion Animal Clinical Science för smådjursveterinärer på Köpenhamns Universitet. Då finns även en specialisering i neurologi på programmet, vilket är en nyhet. Svenska veterinärer som har avslutat steg 1 kan söka direkt till specialiseringarna. Utbildningen är på deltid, så deltagarna kan jobba som vanligt parallellt. Totalt motsvarar hela utbildningen ett års heltidsstudier, alltså 60 ECTS poäng.

Hela utbildningen består av tre delar:

  1. Den första delen har ett brett veterinärmedicinskt fokus. Den består av fyra moduler med både teori och en stor del praktisk hands-on undervisning. Dessa moduler är desamma för alla deltagare.
  2. Andra delen är en specialisering inom specifika områden. Här kan man välja neurologi, oftalmologi, odontologi, onkologi, kardiologi, kirurgi, eller intern medicin. Även här får studenterna både teoretisk och mycket praktisk hands-on undervisning.
  3. Den sista delen består av en masteravhandling, som typiskt är ett teoretiskt arbete.

Programmet erbjuds vartannat år och genomförs på fyra år. Veterinärer som har Steg 1-kompetens kan börja direkt på specialiseringen. Därefter skrivs masteravhandlingen. Både grundmodulerna och specialiseringarna börjar i november 2021. Ansökan till de obligatoriska startmodulerna var i maj, så nu finns en väntelista för intresserade. Specialiseringarna kan däremot fortsatt sökas tills de blir fulltecknade.

Varför just neurologi?

-Vi tror att det finns veterinärer med Steg 1-kompetens som har intresse för neurologi, men som inte känner till denna möjlighet. Specialiseringen i neurologi är helt ny och har ett väldigt spännande program. Deltagarna får både teoretisk och praktisk erfarenhet med lokalisation, diagnostik och behandling av neurologiska sjukdomar. I den praktiska undervisningen ingår bland annat tolkning av datortomografi, MR, uppsamling och analys av cerebrospinalvätska samt neurokirurgi av ryggraden. Lärarna är erfarna veterinärer med internationell (diplomate) och nationell specialistkompetens i veterinär neurologi, neurokirurgi, bilddiagnostik och klinisk patologi, säger Anna Müller, adjunkt och akademisk koordinator.

De tre första modulerna på den danska masterutbildningen är förhandsgodkända av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) och överensstämmer med kurskraven för utbildningarna Steg 1. De tre modulerna på specialiseringen i kirurgi är dessutom överförbara till specialistutbildningen i kirurgi hos hund och katt.

Läs mer här