SVA: Hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur

SVA: Hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar.

Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket men även andra organisationer, myndigheter och universitet är med och bidrar. Rapporten ges ut varje år och årets visar tydligt att hälsoläget hos svenska djur är fortsatt gott. Resultaten från 2020 års sjukdomsövervakning präglades av covid-19-pandemin med konsekvenser på förekomsten av ett flertal smittor hos människor, som minskat. Åtgärder mot covid-19, och det förändrade beteende hos människor som åtgärderna mot covid-19 har medfört, ligger bakom. Även minskat antal besök inom hälso- och sjukvården under 2020 kan ha påverkat den uppmätta förekomsten av vissa smittor.

I fokus även för det här året står flera viktiga zoonotiska smittämnen som myndigheterna har skrivit särskilda fördjupningsavsnitt om.

– Vi är väldigt stolta över den här rapporten. Den brukar vara mycket uppskattad av mottagarna, och skickas ut både nationellt och internationellt, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

I rapporten ges bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2020. Här lyfts två ämnen som skiljer sig från tidigare år, mink och salmonella.

Läs hela rapporten här

Källa: SVA