Vaccin mot kvarka nära bli godkänt

Vaccin mot kvarka nära bli godkänt

Intervacc meddelar idag att kommittén för veterinärläkemedel (CVMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Strangvac inom EU. Ett godkännande från EU-kommissionen efter det positiva utlåtandet väntas under tredje kvartalet 2021.

Vi är mycket glada över att ha fått ett positivt utlåtande av CVMP, och det innebär ett viktigt steg när vi nu går vidare för att efter ett godkännande lansera på den europeiska marknaden.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc, i ett pressmeddelande.

Veterinär Emma Hartman, global produktchef för vaccinet fortsätter :

Vaccinet blir ett viktigt verktyg för veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka, en vanligt förekommande och mycket smittsam sjukdom som ger upphov till stort lidande hos drabbade hästar. Det känns fantastiskt roligt att nu kunna arbeta vidare med kommande lansering av vårt nya vaccin.

Intervaccs forskningschef Andrew Waller kommenterar så här:

Vaccinet är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att rekommenderas via EMAs centrala procedur och det utgör en milstolpe för en ny generation vaccin med rekombinanta proteiner. Vi arbetar vidare med samma teknik i utvecklandet av fler vaccin, närmast mot Staphylococcus aureus och Streptococcus suis.

Bolagets vaccinteknologi bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett omfattande forskningssamarbete som nu resulterat i ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac består av rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen.

Processen för marknadsgodkännande av Strangvac i Storbritannien fortskrider och bolaget gör bedömningen att ett positivt besked bör komma innan slutet av juli.

På bilden syns Intervaccs vd Andreas Andersson.

Källa: Intervacc