Bidra till att öka kunskapen om svenska mjölkgetter

Bidra till att öka kunskapen om svenska mjölkgetter

De två veterinärstudenterna Matilda Kreutz och Ellen Thor gör sina examensarbeten om svenska mjölkgetter. De skulle vara väldigt tacksamma om du som har mjölkgetter tar dig tid att svara på frågorna angående hudlidanden och juverhälsa. De tackar på förhand!

Länk till enkäten här.

Källa och bild: SVA