Cannabis för djur? Mer vetenskap krävs

Cannabis för djur? Mer vetenskap krävs

I takt med att djurägare runt om i världen själva använder cannabinoider, ökar efterfrågan på cannabis för sällskapsdjur och hästar. Veterinärer ställs då inför frågor som ännu inte kan besvaras. Kunskapen om cannabis och dess derivat är begränsad när det gäller djur. Det skriver den franska veterinärsajten Vétitude.fr.

I länder som antagit en mer flexibel lagstiftning (än exempelvis Sverige) observerar nu veterinärer allt fler fall av toxicitet hos djur, även om vissa cannabinoider, såsom cannabidiol (CBD), verkar visa lovande resultat för behandling av främst artrossmärta. Men det finns få kliniska studier och evidensen är främst anekdotisk. Ingen cannabisprodukt har ännu godkänts som ett veterinärmedicinskt läkemedel i Europa, med några sällsynta undantag. De cannabisderivatprodukter som finns på EU-marknaden är sällan reglerade eller försedda med korrekt information.

Det hindrar inte att många tillverkare marknadsför cannabinoider för hundar, katter och hästar som kosttillskott eller som egenvårdsprodukter. Men de medicinska påståendena (att de skulle hjälpa mot ångest, brist på aptit etc.) är ofta ogrundade, anser FVE. Produkterna är inte förenliga med europeisk lagstiftning och märkningen är opålitlig. Identiteten, kvantiteten och kvaliteten på ingredienserna och de farmakologiskt aktiva substanserna varierar mellan olika partier. Det gör doseringen svår, för att inte säga omöjlig. När produkterna inte omfattas av någon reglering, genomgår de inte heller någon oberoende kvalitetskontroll. De kan därför innehålla höga halter av tetrahydrocannabinol (THC) eller andra giftiga ämnen som terpenoider. Endast när det gäller medicinsk cannabis är sammansättningen känd och kontrollerad.

Eftersom floran av oreglerade produkter ökar, efterlyser FVE fler vetenskapliga och kontrollerade kliniska studier för att bedöma de potentiella terapeutiska effekterna och säkerheten för produkter som härrör från cannabinoider för husdjur. Dessutom bör nationell och helst även europeisk lagstiftning införas för att säkerställa att de produkter som släpps på marknaden håller hög kvalitet och att säkerheten och effekten har testats, kontrollerats och validerats.

Källa: Vétitude.fr