Experter föreslår EU-märkning av djurvälfärd

Experter föreslår EU-märkning av djurvälfärd

En märkning för livsmedel, utifrån hur stor hänsyn som tagits till djurens välfärd, bör tas fram på EU-nivå. Det anser en expertgrupp utsedd av EU-kommissionen.

Märkningen bör likna lagstiftningen kring EU-ekologisk produktion och ska vara densamma i hela EU och frivillig. Till skillnad från eko-certifieringen bör den enligt expertgruppen ha olika nivåer. Vad den lägsta nivån ska vara i förhållande till vad som krävs i EU-gemensam lagstiftning går gruppen inte in närmare på.

Gruppen föreslår att djurets hela liv ingår i märkningen, inklusive transport och slakt. Helst bör den också gälla djur som är en del av produktionsprocessen men inte av slutprodukten, till exempel avelsdjur och tuppkycklingar inom äggproduktionen. Märkningen bör även vara öppen för importerade produkter, förutsatt att det kan bevisas att de uppfyller kraven.

EU-ländernas jordbruksministerråd har tidigare uttryckt stöd för en djurvälfärdsmärkning, förutsatt att den ligger över vad EU-lagstiftningen kräver, och inte diskriminerar länder vars nationella regelverk går längre än EU-lagarna. En mer formell analys av frågan kommer att göras av EU-kommissionen.

Källa: ATL
Foto: Mostphotos