Fler och enklare kontroller av slakterier påvisade 743 brister

Fler och enklare kontroller av slakterier påvisade 743 brister

VeterinärMagazinet har tidigare berättat att Livsmedelsverket i våras införde vad man kallar enkla täta kontroller, ETK, på landets slakterier. Enligt ny statistik genomfördes 9 654 kontroller med ETK under perioden 3 maj–12 juli. 743 brister påvisades där förorenade djur är det klart största problemet.

– Vi tycker det har fungerat väldigt bra. Det är ett annat sätt att utöva kontroll på som är mer sammanhållet och mer kontinuerligt. ETK har tagits emot väl av officiella veterinärer, säger Christian Berking som är senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Totalt omfattas 102 slakterier av ETK. Fjäderfäslakterier omfattas ännu inte.

Överlägset flest brister som upptäcktes med ETK under perioden handlade om de problem som förorenade djur utgör. Det kan handla om bland annat gödselpansar och förorenade slaktkroppar.

226 av de totalt 743 bristerna härrörde till avlägsnande av föroreningar från slaktkroppar och 285 stycken till hygien vid uppslaktning.

Även fem brister när det gäller kontroll av att djur är döda och fyra brister i bedövning av djur upptäcktes under perioden.

Därutöver fanns det bland annat 50 brister vid avlägsnande av ryggmärg, 42 brister vid avlägsnande av sjukliga förändringar, 28 brister i strötillgång och 15 brister i ventilationen i slakteriernas anläggningar.

Text: Håkan Frisell, frilansjournalist
Foto: Livsmedelsverket

Fakta (källa: Livsmedelsverket)

Brister gällande livsmedel som upptäckts med ETK på slakterier under den aktuella perioden:

 • Avlägsnande av föroreningar – 226 stycken
 • Avlägsnande av ryggmärg – 50 stycken
 • Avlägsnande av sjukliga förändringar – 42 stycken
 • Dokumentkontroll levande djur – 9 stycken
 • Hygien vid uppslaktning – 285 stycken
 • Leverantörsgarantier – 21 stycken
 • Trikinkontroll – 2 stycken

Brister gällande djurskydd under den aktuella perioden:

 • Avblodning – 2 stycken
 • Bedövning – 4 stycken
 • Bedövningsutrustning – 1 stycken
 • Beläggningsgrad – 6 stycken
 • Drivning – 8 stycken
 • Fodertillgång – 6 stycken
 • Gruppering av djur – 3 stycken
 • Hantering av djur – 2 stycken
 • Kontroll av att djuret är dött – 5 stycken
 • Skaderisk – 23 stycken
 • Strötillgång – 29 stycken
 • Temperatur och ventilation – 15 stycken
 • Tidsgränser – 3 stycken
 • Vattentillgång – 8 stycken