Myggburet Sindbis-virus smittar även häst

Myggburet Sindbis-virus smittar även häst

Virusinfektioner som sprids av myggor väntas öka i och med klimatförändringar och ökad globalisering. I Sverige finns idag ett myggburet virus, Sindbis-viruset, som orsakar Ockelbosjuka med feber och ledvärk hos människa. Nu har forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet visat att detta virus också infekterar svenska hästar.

Sindbis-viruset har sitt ursprung i Afrika och de stammar av viruset som förekommer i Sydafrika är nära besläktade med de stammar som finns i Sverige. I Sydafrika har man funnit att inte bara människor smittas, då flera hästar med feber och neurologiska symptom också har varit infekterade med Sindbis-virus. Mot denna bakgrund har en forskargrupp i Uppsala undersökt om hästar infekteras även under svenska förhållanden och därför bär på antikroppar mot viruset.

Resultaten visar att hästar från olika delar av Sverige har varit infekterade med viruset. Om detta innebär att svenska hästar riskerar att utveckla sjukdom på grund av Sindbis-virus, på samma sätt som i Sydafrika, återstår att studera.

Den här studien finansierades av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Carl Tryggers Stipendiestiftelse, och Europeiska Unionens Horizon 2020 research and innovation programme.

Källa: SLU

Länk till publikation här.