Nya Göteborgs djursjukhus ska locka kunder med specialister

Nya Göteborgs djursjukhus ska locka kunder med specialister

Den 27 augusti öppnar det omtalade Göteborgs Djursjukhus Evidensia. Konkurrensmedlet är många specialister, och visionen är att både hjärta och hjärna ska känneteckna sjukhuset vid veterinärbesöket, skriver Evidensia i ett pressmeddelande.

Det känslomässiga perspektivet är viktigt inom djursjukvården, då måste miljön också vara välkomnande. Det har Göteborgs Djursjukhus i Mölnlycke tagit fasta på, och lovar att allt är utformat på djurens villkor. Sjukhuset värnar om patienternas och djurägarnas behov och värme ska prägla hela besöket. Logistiken samt flödet i byggnaden är inte enbart praktiskt, utan syftar även till att exempelvis minska eventuell rädsla. Av den anledningen är katter och hundar i stor utsträckning separerade från varandra på poliklinik, vårdavdelning, IVA och operation.

Djursjukhuschef Anders Jarlborg, med tidigare erfarenhet från humanvården, förklarar:

– Precis som i barnsjukvård där fokus läggs både på barn och förälder hörsammar vi såväl djur som djurägare. För djuret är helhetsupplevelsen av vårdtillfället rent känslomässig medan ägaren också lägger in rationella aspekter. Vi behöver vara lyhörda för vad båda känner och tycker.

Hög ljudnivå har en negativ påverkan på patienterna, därför var ljudisolering och tyst akustik viktiga i bygget av Göteborgs Djursjukhus. Det kan handla om något så litet som att bli hämtad i väntrummet istället för att någon ropar.

– Redan kort efter vår smygöppning i juni sa medarbetarna att de slagits över hur tyst det är och effekten på patienterna. Flera djurägare hade visat sin tacksamhet över detta.

I regionen finns flera andra djurkliniker och djursjukhus där många djurägare håller fast vid den vårdaktör de använt under en längre tid. Men Anders Jarlborg menar att även om vanans makt är stor så spelar tillgången till specialister roll för var djurägarna tar sina djur. Lojaliteten ligger på individnivå och om den som behandlar djuret går någon annanstans följer de med.

– Kompetensen specialisterna står för är en garant för att djuret får rätt vård. Med den omfattande rekryteringen vi gjort, har ett flöde av specialister kommit hit. Det här är därmed ett av de mest specialisttäta djursjukusen. Eftersom vi dessutom tjänar som remissinstans är det specialisterna som inger förtroende bland de som remitterar till oss, säger Anders Jarlborg.

På Göteborgs Djursjukhus finns specialister och spetskompetens inom:

  • dermatologi
  • laserkirurgi (den enda i regionen), titthålskirurgi och ortopedi
  • odontologi
  • internmedicin
  • anestesiologi
  • ögonlysning- och ögonkirurgi
  • reproduktion- och inseminering
  • onkologi

Källa: Evidensia