Nya rön om spindeltråd banar väg för industriell användning

Nya rön om spindeltråd banar väg för industriell användning

Forskare har länge försökt att ta fram konstgjord spindeltråd för att använda i exempelvis industrin och för medicinskt bruk. De egenskaper som spindeltråden har gör att den skulle kunna ersätta andra material och därmed ge både bättre hållbarhet och mindre miljöpåverkan. Nu har forskningen tagit ett stort kliv framåt.

I en studie som publicerats i Materials Today har forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat en spindeltråd som kan framställas i större volymer utan starka kemikalier. En forskargrupp från Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare lyckats spinna konstgjorda spindeltrådar enligt samma principer som spindeln använder. Nu har samma forskargrupp lyckats skala upp produktionen av spindeltråden.

– I den här studien har vi utvecklat en produktionsmetod som ger tio gånger mer spindeltrådsprotein än vad man tidigare någonsin kunnat åstadkomma, säger Anna Rising, professor i Veterinärmedicinsk Biokemi vid SLU och senior forskare vid Karolinska Institutet.

Forskningen kring konstgjorda spindeltrådar har resulterat i fibrer som är tillräckligt starka för att de ska fungera för industriella användningsområden, men ett stort problem är att bakterierna som används i produktionen producerar för små mängder spindeltrådsprotein och de flesta metoder för att spinna fibrer från dessa kräver att man använder starka lösningsmedel. Alltså behövs nya metoder för produktion och spinning.

–Den mängd spindelstrådsfibrer som vi får fram per odlingsomgång gör det möjligt att spinna kontinuerligt i 75 timmar, vilket resulterar i en 125 km lång fiber. Vår process innebär alltså ett stort steg framåt mot produktion av biomimetiska spindeltrådar för industriellt bruk, säger Anna Rising.

Forskningsgruppen använder en biomimetisk spinnapparat, det vill säga en apparat som efterliknar hur spindeltråden produceras naturligt. De spindeltrådsproteiner som har spunnits till fibrer har visat sig vara de segaste konstgjorda spindeltrådsfibrer som har tillverkats med enbart vattenlösningar, utan starka kemikalier.

Läs mer här.

Källa: SLU
Foto: Lena Holm (bilden visar Anna Rising med en spindel)