Antalet registrerade hundar ökar starkt

Antalet registrerade hundar ökar starkt

Intresset för hundar fortsätter att öka, rapporterar SKK. Under perioden 1 januari – 31 augusti 2021 registrerade SKK 18,5 procent fler rashundar än under samma period 2020. Totalt 47 109 hundar registrerats hittills under 2021.

Även antalet medlemmar i SKKs länsklubbar ökar. Från januari till sista augusti var det en ökning med 8,1 procent i jämförelse med samma period 2020 och SKK har nu 85 587 länsklubbsmedlemmar. Det innebär att fler organiserar sig och vi når ännu fler hundägare med värdefull information – för hunden, hundägaren och hundägandet.

Källa: SKK, foto Måns Engelbrektsson