Brittiska veterinärer kämpar på arbetsplatserna

Brittiska veterinärer kämpar på arbetsplatserna

Mindre än hälften av de brittiska veterinärerna anser att deras arbetsplats är ”mycket bra”, enligt en undersökning som genomförts av BVA, det brittiska veterinärförbundet, uppger tidskriften Vet Times.

Statistik från våren 2021 visar att 40 procent av de svarande veterinärerna beskriver sin arbetsplats som ”mycket bra”. Men samtidigt beskrev 47 procent att deras arbetsplats vara var ”ganska bra” och 9 procent beskrev sin arbetsplats som ”inte bra”.

Resultaten publicerades på ettårsdagen av BVA:s koncept för goda veterinärarbetsplatser, med fastställda kriterier för vad som utgör en bra arbetsplats. I konceptet ingår en handbok för att stödja veterinärer och sköterskor att identifiera förbättringsområden.

”Vi vet att många veterinärteam har anslutit sig till konceptet i år och tycker att både processen och resultaten har varit givande. Samtidigt är vi medvetna om att många har fått kämpa bara för att komma igenom denna svåra tid”, säger BVA:s vice ordförande Daniella Dos Santos till Vet Times, och syftar då på veterinärbristen och pandemin i kombination med brexit.

”Även om många svårigheter ser ut att bestå, skulle jag verkligen uppmana varje veterinärvårdsarbetsplats att använda detta verktyg och komma igång. Det här är förbättringar som kommer att göra arbetslivet enklare, mindre stressande och mer givande för hela teamet. Egentligen spelar det ingen roll var du börjar, så länge du börjar någonstans”, fortsätter hon.

Konceptet, kallat Good Veterinary Workplaces Voluntary Code, lanserades den 21 septemeber 2020. Det är ett policydokument med där BVA ger 64 praktiska rekommendationer för att skapa stödjande och välkomnande arbetsplatser. Tanken är att kliniker och djursjukhus i hela Storbritannien ska ansluta sig.

Policydokumentets 64 rekommendationer täcker sju nyckelområden:

  • Hälsa och välbefinnande
  • Mångfald, jämställdhet och rättvis behandling
  • Arbetsbelastning och flexibilitet
  • Belöning och erkännande
  • Personlig utveckling och karriär
  • Lednings- och HR -processer

Länk till BVA:s policydokument här