Jurysammanträde om Årets Veterinär

Jurysammanträde om Årets Veterinär

Juryn som utser Årets Veterinär 2021 sammanträdde på torsdagen förra veckan. Det var som vanligt en svår uppgift att välja bland de 17 veterinärer som nominerats. På bilden syns jurymedlemmarna: Runt skärmen där Thomas Hillingsøe från Zoetis är med på länk, syns Marie Jury, chef för Väsby Djursjukhus, Torkel Ekman och Monika Erlandsson från SVF, samt längst fram till vänster VeterinärMagazinets chefredaktör Ingrid Kindahl.

På mötet enades juryn om tre finalister, som alla kommer att presenteras här samt på Sveriges Veterinärförbunds digitala kongressplattform, öppen för dig som deltar i kongressen. Bland de tre utser juryn också den som blir Årets Veterinär. Vem som tar hem utmärkelsen i år offentliggörs på eftermiddagen på Veterinärkongressen den 29 oktober och därefter även på VeterinärMagazinets webb.

Dagens jurymöte har föregåtts av ett nomineringsförfarande, som avslutades den 15 september, samt ett researcharbete kring de nominerade. Liksom tidigare år har juryn imponerats av den höga nivån på de nominerade och alla vackra ord som kolleger har att säga om varandra.

Juryn har arbetat utifrån de tre kriterier som har gällt för nomineringarna, som har formulerats så här:

Årets Veterinär är en kollega:

  • … som är särskilt framstående inom sitt område och därmed synliggör veterinärens viktiga arbete i samhället. Och/eller:
  • … som tänker långsiktigt hållbart, både när det gäller djurhälsa och miljö. Och/eller:
  • … som är en god kollega, generös med sin kunskap och ger sig tid att dela med sig av den.

Själva juryarbetet går till så att jurymedlemmarna går igenom nomineringarna var och en för sig före jurysammanträdet, då livliga diskussioner hålls. Målet är att uppnå enighet kring namnen – innan dess avslutas inte diskussionerna.

I år förutser SVF ett ännu större deltagarantal till kongressen som har temat teknik och etik i år. Det större deltagarantalet beror bland annat på utökade möjligheter för arbetsgivare att träffa klinikavtal för sina medarbetare. Typen av program har också utökats. Exempelvis finns ett helt program om arbetsmiljö och ett om psykisk hälsa. En annan nyhet är att det blir ett eget program för djursjukskötare. Totalt har antalet program stigit från fem till 10. Det kommer också att finnas en etikverkstad som startar varje kongressdags morgon.

– Det blir fem helt nya program, säger projektledaren/kurssamordnare Monika Erlandsson på SVF.

Text: Ingrid Kindahl
Foto: Mikaela Wollin