Nytt virus funnet hos griskultingar

Nytt virus funnet hos griskultingar

Ett nytt virus har hittats hos griskultingar med skaksjuka i Sverige, skriver ATL. Viruset är också mycket vanligt i den svenska vildsvinsstammen.

Viruset atypiskt porcint pestivirus upptäcktes första gången hos grisar i USA 2014 och befanns senare vara orsak till skaksjuka. Det skadar smågrisens centrala nervsystem i fosterstadiet och gör att den skakar och har svårt att klara sig efter födseln. Men mycket talar för att dagens utbrott av skaksjuka beror på virus, enligt SVA. Forskning från SLU visar samtidigt att det nya viruset finns hos både tamgrisar och vildsvin i Sverige.

När ett team lett av forskarna Maja Malmberg och Hedvig Stenberg undersökte svenska griskultingar som dött i skaksjuka mellan åren 2004 och 2018 såg de att nästan alla (27 av 29) var infekterade med viruset. Kultingarna fanns i södra och mellersta Sverige och de flesta kom från slutna grisbesättningar utan utevistelse. Ytterligare en färsk studie, ledd av samma forskare, slår fast att viruset är vanligt hos svenska vildsvin.

Källa: ATL.nu